Palvelut

Fysioterapia

Fysikaaliset hoidot & oheispalvelut

Testaustoiminta

  • Käytössä mm. Huber 360 Evolution
  • Fyysisen kunnon testaus Ergo Pro-laitteistolla.
  • Selän ja niskan liikelaajuuksien mittaaminen sekä tutkiminen mekaanisella kuormitusmenetelmällä.
  • Vatsa – ja selkälihasten sekä niskalihasten testaus isometrisin testauslaittein ja dynaamisin testein.
  • Lantionpohjan lihasten toiminnan testaaminen EMG-biopalautelaitteistolla
  • UKK-instituutin KÄVELYTESTAUS, Omron-askelmittarin ja sauvakävelyn käytön opastaminen.

 

Polkupyöräergometritesti fyysisen kunnon mittaamiseksi toteutetaan 3- 4 x 4 min. lisääntyvällä vastuksella verenpaineen seurannassa. Testi sisältää terveyskyselyn sekä testistä kirjallisen palautteen liikuntaohjeineen.