Palvelut

Fysioterapia

Fysikaaliset hoidot & oheispalvelut

Asentohuimauksen tutkiminen & terapia

Hyvänlaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä.

Kaarikäytävissä kehon asentoa ja tasapainoa aistivaan kaarikäytävään kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen, joka 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen tuntuu kiertohuimauksena. Huimaus tulee usein vain pään ollessa tietyssä asennossa siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä. Sen sijaan huimaus ei yleensä estä liikkumista. Huimaus on joskus kuitenkin niin voimakasta, että on hyvä hakeutua tutkittavaksi muiden huimauksen syiden poissulkemiseksi.

Varsinaista hoitoa edellä kuvattujen kallistusharjoitusten lisäksi ei hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ole, mutta on hyvä tarkistuttaa onko kyseessä hyvälaatuinen asentohuimaus vai johtuuko huimaus esimerkiksi niskavaivasta. Lisäksi on hyvä määriteellä mikä on se kallistussuunta mikä parhaiten oireet poistaa.

Hoitolaitoksemme henkilökunta on perehtynyt huimausten erotusdiagnostisointiin. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen selvittely tapahtuu kallistuskokein eikä se edellytä laboratorio- tai konetutkimuksia. Hoidossa tasapainoelimeen vaikuttavista huimauslääkkeistä on ehkä enemmän haittaa kuin hyötyä.