Palvelut

Fysioterapia

Fysikaaliset hoidot & oheispalvelut

Apuvälinekartoitus

Kartoitamme kuntoutujan apuvälinetarvetta (esim. erilaiset liikkumisen apuvälineet, kuten tukiliivit, niskatuet yms…) yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa ja osallistumme apuvälineiden valintaan ja sovitukseen myös kuntoutujan kotiympäristössä.