Palvelut

Fysioterapia

Fysikaaliset hoidot & oheispalvelut

Terapian seuranta

Hoitojen etenemisistä neuvottelemme säännöllisesti yhteistyöpalavereissa. Asiakkaiden ongelmat huomioidaan mahdollisimman laaja-alaisesti.

Tutkimuksessa, hoidon arvioinnissa ja seurannassa käytämme apuna kansainvälisiä tieteellisesti tutkittuja, luotettavia kyselylomakkeita ja mittareita. Asiakkaan suostumuksella, sopimuksen mukaan hoitojakson päätyttyä lääkäri saa hoitopalautteen, josta käy ilmi mm. tutkimuksissa ja terapian aikana esiin tulleet oleelliset löydökset, hoitotoimenpiteet ja hoidon vaikuttavuus. Ongelmallisissa tapauksissa hoidon toteuttamisesta neuvottelemme lähettävän lääkärin/tahon kanssa jo hoidon kuluessa. Pyrimme välttämään turhia terapiakäyntejä.