Vaajakosken Kuntohoito Oy — Savonmäentie 15, 40800 Vaajakoski — 014 263 460

Testaustoiminta

testaustoiminta

  • Käytössä mm. Huber 360 Evolution
  • Fyysisen kunnon testaus Ergo Pro-laitteistolla.
  • Selän ja niskan liikelaajuuksien mittaaminen sekä tutkiminen mekaanisella kuormitusmenetelmällä.
  • Vatsa - ja selkälihasten sekä niskalihasten testaus isometrisin testauslaittein ja dynaamisin testein.
  • Lantionpohjan lihasten toiminnan testaaminen EMG-biopalautelaitteistolla
  • UKK-instituutin KÄVELYTESTAUS, Omron-askelmittarin ja sauvakävelyn käytön opastaminen.