Vaajakosken Kuntohoito Oy — Savonmäentie 15, 40800 Vaajakoski — 014 263 460

Sensomotorinen kuntoutus

Sensomotorinen kuntoutus on epätarkoituksenmukaisesti tai yliaktiivisesti toimivien aistien hoitomenetelmä.

Siinä tutkiaan ja hoidolla helpotetaan mm. tasapaino-ongelmia, visuaalisen hahmottamisen ongelmia ja kuuloaistiongelmia. Tutkimuksessa kartoitetaan motoriikkaa häiritseviä niin sanottuja lapsuusajan primitiivirefleksejä, mitkä saattavat olla syynä aistitoiminnan epätasapainotiloihin ja aiheuttaa mm. eriasteisia oppimishäiriöitä. Lisäksi voidaan selvittää hermoston optimaalista toimintaa

OmaFysio
Respecta Active
Aalto
Fysi